வீரவேங்கை கோபு
யேசுதாஸ் வெற்றிவேல் வசந்தன்
வசந்தன் வீதி, பன்னக்கட்டை, பருத்தித்துறை, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: கோபு
இயற்பெயர்: யேசுதாஸ் வெற்றிவேல் வசந்தன்
பால்: ஆண்
ஊர்: வசந்தன் வீதி, பன்னக்கட்டை, பருத்தித்துறை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 29.12.1974
வீரச்சாவு: 17.07.1991
நிகழ்வு: மணலாறுமணலாற்றில் இடம்பெற்ற வெடிவிபத்தில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: எள்ளங்குளம்
மேலதிக விபரம்: எள்ளங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com