வீரவேங்கை கோடீஸ்வரன்
அமிரதநாதன் பாலேந்திரா
கஸ்தூரியார் வீதி, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: கோடீஸ்வரன்
இயற்பெயர்: அமிரதநாதன் பாலேந்திரா
பால்: ஆண்
ஊர்: கஸ்தூரியார் வீதி, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரச்சாவு: 17.07.1991
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் அடைக்கலமாதா கோவிலில் பெற்றோல்மாக்ஸ் விளக்கு வெடித்ததில் காயமடைந்து யாழ். மருத்துவமனையில் பண்டுவம் பெறும்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com