வீரவேங்கை பன்னீர்
இரத்தினம் பன்னீர்ச்செல்வம்
கல்முனை, அம்பாறை.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: பன்னீர்
இயற்பெயர்: இரத்தினம் பன்னீர்ச்செல்வம்
பால்: ஆண்
ஊர்: கல்முனை, அம்பாறை.
மாவட்டம்: அம்பாறை
வீரப்பிறப்பு: 26.11.1959
வீரச்சாவு: 13.08.1986
நிகழ்வு: மன்னார் அடம்பனில் சிறிலங்கா படையினரின் சுற்றிவளைப்பின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com