2ம் லெப்டினன்ட் சுமன்
முத்துராஜா கேதீஸ்வரன்
நல்லூர், பூநகரி, கிளிநொச்சி
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: சுமன்
இயற்பெயர்: முத்துராஜா கேதீஸ்வரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: நல்லூர், பூநகரி, கிளிநொச்சி
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 06.12.1970
வீரச்சாவு: 21.03.1991
நிகழ்வு: மன்னார் சிலாவத்துறை சிறிலங்கா படை முகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com