வீரவேங்கை பாரி
இராசரத்தினம் வித்தியானந்தன்
நீர்வேலி தெற்கு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: பாரி
இயற்பெயர்: இராசரத்தினம் வித்தியானந்தன்
பால்: ஆண்
ஊர்: நீர்வேலி தெற்கு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 02.04.1976
வீரச்சாவு: 19.06.1991
நிகழ்வு: வவுனியா நேரியமோட்டையில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com