வீரவேங்கை ஆனந்தகுமார்
சங்கர்சுப்பிரமணியஐயர் ஆனந்தராஜ்
மானிப்பாய் தெற்கு, யாழப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: ஆனந்தகுமார்
இயற்பெயர்: சங்கர்சுப்பிரமணியஐயர் ஆனந்தராஜ்
பால்: ஆண்
ஊர்: மானிப்பாய் தெற்கு, யாழப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரச்சாவு: 19.06.1991
நிகழ்வு: வவுனியா நேரியமோட்டையில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com