வீரவேங்கை பாரதி
சதாசிவம் திவாகரன்
பலகாடு, காரைநகர், யாழப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: பாரதி
இயற்பெயர்: சதாசிவம் திவாகரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: பலகாடு, காரைநகர், யாழப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 16.04.1976
வீரச்சாவு: 19.06.1991
நிகழ்வு: வவுனியா நேரியமோட்டையில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com