வீரவேங்கை பசிலோன் (கபிலோன்)
நாகரத்தினம் உதயகிருஸ்ணன்
தாளையடி, பண்டத்தரிப்பு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: பசிலோன் (கபிலோன்)
இயற்பெயர்: நாகரத்தினம் உதயகிருஸ்ணன்
பால்: ஆண்
ஊர்: தாளையடி, பண்டத்தரிப்பு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 06.01.1975
வீரச்சாவு: 19.06.1991
நிகழ்வு: வவுனியா நேரியமோட்டையில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com