வீரவேங்கை வினோத்
பா.ரவீந்திரன்
05ம் குறிச்சி, ஏறாவூர், மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: வினோத்
இயற்பெயர்: பா.ரவீந்திரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: 05ம் குறிச்சி, ஏறாவூர், மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரச்சாவு: 19.06.1991
நிகழ்வு: வவுனியா நேரியமோட்டையில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com