வீரவேங்கை குமார்
பரமநாதன்
01ம் வட்டாரம், கடற்சேனை, மூதூர், திருகோணமலை
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: குமார்
இயற்பெயர்: பரமநாதன்
பால்: ஆண்
ஊர்: 01ம் வட்டாரம், கடற்சேனை, மூதூர், திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரச்சாவு: 19.06.1991
நிகழ்வு: வவுனியா நேரியமோட்டையில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கொடிகாமம்
மேலதிக விபரம்: கொடிகாமம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com