2ம் லெப்டினன்ட் கண்ணையா
வேலாயுதம் சிவகுமார்
நீர்வேலி மத்தி, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: கண்ணையா
இயற்பெயர்: வேலாயுதம் சிவகுமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: நீர்வேலி மத்தி, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 01.03.1969
வீரச்சாவு: 19.06.1991
நிகழ்வு: வவுனியா நேரியமோட்டையில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com