லெப்டினன்ட் சின்னச்சுதா (பாப்பி)
வைத்திலிங்கம் பரமலிங்கம்
அராலி தெற்கு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: சின்னச்சுதா (பாப்பி)
இயற்பெயர்: வைத்திலிங்கம் பரமலிங்கம்
பால்: ஆண்
ஊர்: அராலி தெற்கு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 17.06.1965
வீரச்சாவு: 19.06.1991
நிகழ்வு: வவுனியா நேரியமோட்டையில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com