கப்டன் விஜி
கந்தையா கனகசபாபதி
சாமிப்புலம், நல்லூர், பூநகரி, கிளிநொச்சி
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: விஜி
இயற்பெயர்: கந்தையா கனகசபாபதி
பால்: ஆண்
ஊர்: சாமிப்புலம், நல்லூர், பூநகரி, கிளிநொச்சி
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 19.06.1965
வீரச்சாவு: 19.06.1991
நிகழ்வு: வவுனியா நேரியமோட்டையில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முழங்காவில்
மேலதிக விபரம்: முழங்காவில் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com