வீரவேங்கை முரளி
பசுபதி சுகந்தகுமார்
ஊரெழு கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: முரளி
இயற்பெயர்: பசுபதி சுகந்தகுமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: ஊரெழு கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 17.02.1975
வீரச்சாவு: 19.06.1991
நிகழ்வு: மன்னார் தம்பனையில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com