வீரவேங்கை நாதன்
சிவலிங்கம் உதயகுமார்
தாளையடி, மருதங்கேணி, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: நாதன்
இயற்பெயர்: சிவலிங்கம் உதயகுமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: தாளையடி, மருதங்கேணி, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 04.06.1971
வீரச்சாவு: 19.06.1991
நிகழ்வு: மன்னார் தம்பனையில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com