வீரவேங்கை றியாஸ்
இராமலிங்கம் கணேஸ்
தர்மபுரம், கிளிநொச்சி
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: றியாஸ்
இயற்பெயர்: இராமலிங்கம் கணேஸ்
பால்: ஆண்
ஊர்: தர்மபுரம், கிளிநொச்சி
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரச்சாவு: 21.03.1991
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவில் அரவம் தீண்டியதில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் (கிளிநொச்சி நினைவுக்கல்) நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com