வீரவேங்கை சத்தியமலர்
தேவமலர் டேவிட்
தளவாய், செங்கலடி, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: சத்தியமலர்
இயற்பெயர்: தேவமலர் டேவிட்
பால்: பெண்
ஊர்: தளவாய், செங்கலடி, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரச்சாவு: 21.03.1991
நிகழ்வு: மன்னார் சிலாவத்துறை சிறிலங்கா படை முகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கோப்பாய்
மேலதிக விபரம்: கோப்பாய் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com