2ம் லெப்டினன்ட் நாதன்
ப.சுந்தாராஜ்
ஜெயபுரம், பல்லவராயன்கட்டு, கிளிநொச்சி
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: நாதன்
இயற்பெயர்: ப.சுந்தாராஜ்
பால்: ஆண்
ஊர்: ஜெயபுரம், பல்லவராயன்கட்டு, கிளிநொச்சி
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 24.05.1972
வீரச்சாவு: 21.03.1991
நிகழ்வு: மன்னார் சிலாவத்துறை சிறிலங்கா படை முகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com