லெப்டினன்ட் நேதாஜி
இரட்ணலிங்கம் மங்கஜேவரன்
நல்லூர், யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: நேதாஜி
இயற்பெயர்: இரட்ணலிங்கம் மங்கஜேவரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: நல்லூர், யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 17.02.1972
வீரச்சாவு: 21.03.1991
நிகழ்வு: மன்னார் சிலாவத்துறை சிறிலங்கா படை முகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com