மேஜர் ஜோன்சன்
இராசா இராஜேந்திரன்
பெரியகடை, திருகோணமலை.
 
 
 
 
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: ஜோன்சன்
இயற்பெயர்: இராசா இராஜேந்திரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: பெரியகடை, திருகோணமலை.
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரச்சாவு: 13.02.1991
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு முகாமில் இருந்து வெளியேற முற்பட்ட சிறிலங்கா படையினருடன் 2ம் நாள் இடம்பெற்ற சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com