வீரவேங்கை ஆனந்தராஜ்
ரமேசன்
வட்டுவாகல், முல்லைத்தீவு.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: ஆனந்தராஜ்
இயற்பெயர்: ரமேசன்
பால்: ஆண்
ஊர்: வட்டுவாகல், முல்லைத்தீவு.
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரச்சாவு: 13.02.1991
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு முகாமில் இருந்து வெளியேற முற்பட்ட சிறிலங்கா படையினருடன் 2ம் நாள் இடம்பெற்ற சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com