வீரவேங்கை அச்சுதன்
அற்பதன் டெவில்
சிலாவத்தை, முல்லைத்தீவு
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: அச்சுதன்
இயற்பெயர்: அற்பதன் டெவில்
பால்: ஆண்
ஊர்: சிலாவத்தை, முல்லைத்தீவு
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரச்சாவு: 13.02.1991
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு முகாமில் இருந்து வெளியேற முற்பட்ட சிறிலங்கா படையினருடன் 2ம் நாள் இடம்பெற்ற சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com