லெப்டினன்ட் ஜேசுதாஸ்
அகஸ்ரின் அன்ரனி மெனறஸ்
வங்காலை, மன்னார்
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: ஜேசுதாஸ்
இயற்பெயர்: அகஸ்ரின் அன்ரனி மெனறஸ்
பால்: ஆண்
ஊர்: வங்காலை, மன்னார்
மாவட்டம்: மன்னார்
வீரப்பிறப்பு: 05.05.1970
வீரச்சாவு: 13.02.1991
நிகழ்வு: மன்னார் சிலாவத்தையில் சிறிலங்கா படையினர் பதுங்கியிருந்து நடாத்திய தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com