வீரவேங்கை கமல்
நாகலிங்கம் ஜோகராசா
முல்லைத்தீவு
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: கமல்
இயற்பெயர்: நாகலிங்கம் ஜோகராசா
பால்: ஆண்
ஊர்: முல்லைத்தீவு
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரச்சாவு: 13.02.1991
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு களுவாஞ்சிக்குடியில் சிறிலங்கா படையினரின் சுற்றி வளைப்பின்போது இடம்பெற்ற மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கோப்பாய்
மேலதிக விபரம்: கோப்பாய் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com