கப்டன் கடாபி
தங்கவேல் பாபு
அரியாலை, யாழ்ப்பாணம்.
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: கடாபி
இயற்பெயர்: தங்கவேல் பாபு
பால்: ஆண்
ஊர்: அரியாலை, யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 23.02.1970
வீரச்சாவு: 07.12.1990
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் கட்டுவனில் சிறிலங்கா படையினருடனான நேரடிச்சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com