வீரவேங்கை நரயன் (நாயர்)
செல்லத்துரை துரைராசா
கட்டுக்குளம், திரியாய், திருகோணமலை.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: நரயன் (நாயர்)
இயற்பெயர்: செல்லத்துரை துரைராசா
பால்: ஆண்
ஊர்: கட்டுக்குளம், திரியாய், திருகோணமலை.
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரச்சாவு: 07.12.1990
நிகழ்வு: திருமலையில் சிறிலங்கா படையினர் பதுங்கியிருந்து நடாத்திய தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com