லெப்டினன்ட் சுபராஜ்
நவரட்ணம் பரஞ்சோதி
களபூமி, காரைநகர், யாழ்ப்பாணம்.
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: சுபராஜ்
இயற்பெயர்: நவரட்ணம் பரஞ்சோதி
பால்: ஆண்
ஊர்: களபூமி, காரைநகர், யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 03.06.1971
வீரச்சாவு: 15.11.1990
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் காரைநகரில் முகாமிலிருந்து வெளியேறிய சிறிலங்கா கடற்படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com