வீரவேங்கை நிர்மலன்
குணரட்ணம் தனபாலசிங்கம்
ஏறாவூர், மட்டக்களப்பு.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: நிர்மலன்
இயற்பெயர்: குணரட்ணம் தனபாலசிங்கம்
பால்: ஆண்
ஊர்: ஏறாவூர், மட்டக்களப்பு.
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 20.06.1969
வீரச்சாவு: 21.04.1986
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு குடும்பிமலையில் பள்ளத்துச்சேனையில் சிறிலங்கா அதிரடிப்படையினருடான நேரடிச் சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கோப்பாய்
மேலதிக விபரம்: கோப்பாய் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com