வீரவேங்கை குருபரன்
சங்கரலிங்கம் யோகசேகரன்
கொக்குவில் மேற்கு, கொக்குவில், யாழ்ப்பாணம்.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: குருபரன்
இயற்பெயர்: சங்கரலிங்கம் யோகசேகரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: கொக்குவில் மேற்கு, கொக்குவில், யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 17.08.1975
வீரச்சாவு: 13.09.1990
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் கோட்டையில் சிறிலங்கா படையினருடனான நேரடிச்சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com