வீரவேங்கை நிவாஸ்
சின்னத்தம்பி இராமச்சந்திரன்
வீராடுசேனை,மட்டக்களப்பு.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: நிவாஸ்
இயற்பெயர்: சின்னத்தம்பி இராமச்சந்திரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: வீராடுசேனை,மட்டக்களப்பு.
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரச்சாவு: 13.09.1990
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் கோட்டையில் சிறிலங்கா படையினருடனான நேரடிச்சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com