வீரவேங்கை நிக்கலஸ்
சுப்பையா ரவி
அந்தணத்திடல், கப்பூது, கரவெட்டி, யாழ்ப்பாணம்.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: நிக்கலஸ்
இயற்பெயர்: சுப்பையா ரவி
பால்: ஆண்
ஊர்: அந்தணத்திடல், கப்பூது, கரவெட்டி, யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 17.04.1963
வீரச்சாவு: 13.09.1990
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் கோட்டையில் சிறிலங்கா படையினருடனான நேரடிச்சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com