வீரவேங்கை றெஜினோல்ட்
வினாசித்தம்பி வினோகரன்
மாமூலை, முள்ளியவளை, முல்லைத்தீவு.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: றெஜினோல்ட்
இயற்பெயர்: வினாசித்தம்பி வினோகரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: மாமூலை, முள்ளியவளை, முல்லைத்தீவு.
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரப்பிறப்பு: 25.01.1974
வீரச்சாவு: 13.09.1990
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் கோட்டையில் சிறிலங்கா படையினருடனான நேரடிச்சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com