வீரவேங்கை குணேஸ்
ஜெயரட்ணராசா ஜெகநாதன்
காங்கேசன்துறை, மயிலிட்டி, யாழ்ப்பாணம்.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: குணேஸ்
இயற்பெயர்: ஜெயரட்ணராசா ஜெகநாதன்
பால்: ஆண்
ஊர்: காங்கேசன்துறை, மயிலிட்டி, யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 04.03.1972
வீரச்சாவு: 13.09.1990
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் கோட்டையில் சிறிலங்கா படையினருடனான நேரடிச்சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com