வீரவேங்கை றொபின்
பேரின்பராசா கணேஸ்
பன்னங்கண்டி, 3ம் வாய்க்கால், பரந்தன், கிளிநொச்சி
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: றொபின்
இயற்பெயர்: பேரின்பராசா கணேஸ்
பால்: ஆண்
ஊர்: பன்னங்கண்டி, 3ம் வாய்க்கால், பரந்தன், கிளிநொச்சி
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 27.02.1972
வீரச்சாவு: 13.09.1990
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் கோட்டையில் சிறிலங்கா படையினருடனான நேரடிச்சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com