லெப்டினன்ட் நெப்போலியன்
சங்கரசிவம் விக்கினேஸ்வரன்
நெப்போலியன் வீதி, தாவடி தெற்கு, கொக்குவில், யாழ்ப்பாணம்.
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: நெப்போலியன்
இயற்பெயர்: சங்கரசிவம் விக்கினேஸ்வரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: நெப்போலியன் வீதி, தாவடி தெற்கு, கொக்குவில், யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 29.07.1971
வீரச்சாவு: 13.09.1990
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் கோட்டையில் சிறிலங்கா படையினருடனான நேரடிச்சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com