கப்டன் ஆனந்தபாபு
ஆறுமுகம் ஜெகதீஸ்வரன்
பூவரசங்குளம், வவுனியா.
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: ஆனந்தபாபு
இயற்பெயர்: ஆறுமுகம் ஜெகதீஸ்வரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: பூவரசங்குளம், வவுனியா.
மாவட்டம்: வவுனியா
வீரப்பிறப்பு: 08.02.1971
வீரச்சாவு: 13.09.1990
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் கோட்டையில் சிறிலங்கா படையினருடனான நேரடிச்சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஈச்சங்குளம்
மேலதிக விபரம்: ஈச்சங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com