கப்டன் அஞ்சனா
கோணேஸ்வரி பொன்னம்பலம்
வட்டக்கச்சி, கிளிநொச்சி.
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: அஞ்சனா
இயற்பெயர்: கோணேஸ்வரி பொன்னம்பலம்
பால்: பெண்
ஊர்: வட்டக்கச்சி, கிளிநொச்சி.
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 17.09.1967
வீரச்சாவு: 13.09.1990
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் கோட்டையில் சிறிலங்கா படையினர் மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com