லெப்டினன்ட் றொபின்
ஐயங்கேணி, ஏறாவூர், மட்டக்களப்பு.
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: றொபின்
இயற்பெயர்:
பால்: ஆண்
ஊர்: ஐயங்கேணி, ஏறாவூர், மட்டக்களப்பு.
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரச்சாவு: 13.09.1990
நிகழ்வு: தம்பலவத்தையில் எதிர்பாராத வெடிவிபத்தின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com