வீரவேங்கை நடா
குழந்தையன் நடராசா
கைதடி வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: நடா
இயற்பெயர்: குழந்தையன் நடராசா
பால்: ஆண்
ஊர்: கைதடி வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 06.10.1956
வீரச்சாவு: 21.03.1986
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் கைதடியில் எதிர்பாராத விதமாக இடம்பெற்ற துப்பாக்கிச் சூட்டில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com