வீரவேங்கை ஜெகன்
இராசையா துரைசிங்கம்
கோவலி, தம்பலகாமம், திருகோணமலை.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: ஜெகன்
இயற்பெயர்: இராசையா துரைசிங்கம்
பால்: ஆண்
ஊர்: கோவலி, தம்பலகாமம், திருகோணமலை.
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரச்சாவு: 21.03.1986
நிகழ்வு: திருகோணமலை திருமலை மூதூர் ஈச்சிலம்பத்தையில் எதிர்பாராத விதமாக இடம்பெற்ற துப்பாக்கிச் சூட்டில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com