வீரவேங்கை பிரியவன்
பொன்னையா தயாளன்
ஆரையம்பதி, மட்டக்களப்பு.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: பிரியவன்
இயற்பெயர்: பொன்னையா தயாளன்
பால்: ஆண்
ஊர்: ஆரையம்பதி, மட்டக்களப்பு.
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 19.08.1970
வீரச்சாவு: 13.08.1990
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு ஆரையம்பதியில் சிறிலங்கா படையினரின் துப்பாக்கிச் சூட்டில் விழுப்புண்ணடைந்த நிலையில் சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com