வீரவேங்கை சதீஸ்
நாகேஸ்வரன் விக்கினேஸ்வரன்
வட்டக்கச்சி, கிளிநொச்சி.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: சதீஸ்
இயற்பெயர்: நாகேஸ்வரன் விக்கினேஸ்வரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: வட்டக்கச்சி, கிளிநொச்சி.
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 05.10.1971
வீரச்சாவு: 13.08.1990
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி ஆனையிறவில் சிறிலங்கா படையினரின் எறிகணை தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com