வீரவேங்கை சாள்ஸ்
(முகவரி கிடைக்கவில்லை)
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: சாள்ஸ்
இயற்பெயர்:
பால்: ஆண்
ஊர்: (முகவரி கிடைக்கவில்லை)
மாவட்டம்: வேறு (விபரமில்லை)
வீரச்சாவு: 17.07.1990
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு மாங்குளத்தில் சிறிலங்கா படையினருடன் இடம்பெற்ற நேரடிச் சமரின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com