வீரவேங்கை நந்தன்
வீரகத்தி இராஜேந்திரம்
நெடுங்கேணி, மணலாறு.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: நந்தன்
இயற்பெயர்: வீரகத்தி இராஜேந்திரம்
பால்: ஆண்
ஊர்: நெடுங்கேணி, மணலாறு.
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரப்பிறப்பு: 06.01.1969
வீரச்சாவு: 17.07.1990
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு மாங்குளத்தில் சிறிலங்கா படையினருடன் இடம்பெற்ற நேரடிச் சமரின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com