வீரவேங்கை குணம்
இராஜேந்திரம் பாஸ்கரன்
கூழாமுறிப்பு, ஒட்டுசுட்டான், முல்லைத்தீவு
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: குணம்
இயற்பெயர்: இராஜேந்திரம் பாஸ்கரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: கூழாமுறிப்பு, ஒட்டுசுட்டான், முல்லைத்தீவு
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரப்பிறப்பு: 01.04.1972
வீரச்சாவு: 17.07.1990
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு மாங்குளத்தில் சிறிலங்கா படையினருடன் இடம்பெற்ற நேரடிச் சமரின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com