வீரவேங்கை மிதுலன்
மாணிகம் சிறீகரன்
அளம்பில், மணலாறு.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: மிதுலன்
இயற்பெயர்: மாணிகம் சிறீகரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: அளம்பில், மணலாறு.
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரப்பிறப்பு: 23.06.1973
வீரச்சாவு: 17.07.1990
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு மாங்குளத்தில் சிறிலங்கா படையினருடன் இடம்பெற்ற நேரடிச் சமரின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com