2ம் லெப்டினன்ட் சத்தியன்
அருளம்பலம் பேரின்பராசா
மூதூர், திருகோணமலை.
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: சத்தியன்
இயற்பெயர்: அருளம்பலம் பேரின்பராசா
பால்: ஆண்
ஊர்: மூதூர், திருகோணமலை.
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரச்சாவு: 19.06.1990
நிகழ்வு: திருகோணமலை மூதூர் எல் பி 03 பகுதயில் சிறிலங்கா படையினர் பதுங்கியிருந்து மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com