வீரவேங்கை காளிதாஸ்
பெரியபுல்லுமலை, மட்டக்களப்பு.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: காளிதாஸ்
இயற்பெயர்:
பால்: ஆண்
ஊர்: பெரியபுல்லுமலை, மட்டக்களப்பு.
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரச்சாவு: 19.06.1990
நிகழ்வு: அம்பாறை பொத்துவில் கொட்டுக்கலவில் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினர் பதுங்கித் மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com