வீரவேங்கை குயிலி
அம்பாறை.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: குயிலி
இயற்பெயர்:
பால்: ஆண்
ஊர்: அம்பாறை.
மாவட்டம்: அம்பாறை
வீரச்சாவு: 19.06.1990
நிகழ்வு: அம்பாறை பொத்துவில் கொட்டுக்கலவில் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினர் பதுங்கித் மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com