சின்னப்பரா
பரராசசிங்கம்
வட்டக்கச்சி , கிளிநொச்சி
 
 
 
 
பிரிவு: ஈரோஸ் மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: சின்னப்பரா
இயற்பெயர்: பரராசசிங்கம்
பால்: ஆண்
ஊர்: வட்டக்கச்சி , கிளிநொச்சி
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரச்சாவு: 21.03.1987
நிகழ்வு: கிளிநொச்சியில் சிறிலங்கா படையினரின் தாக்குதலில் வீரச்சாவு

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com